DE PL

Zakres usług

Istnieje możliwość dochodzenia roszczeń przez obywateli polskich w Niemczech.
Kancelaria Prawna Sylwia Ciągło oferuje w związku z tym pomoc prawną przy sprawdzaniu i egzekwowaniu polskich wyroków sądowych na terenie Niemiec.

Zakres usług

Istnieje możliwość dochodzenia roszczeń przez obywateli polskich w Niemczech. Moja kancelaria oferuje w związku z tym pomoc prawną przy sprawdzaniu i egzekwowaniu polskich wyroków sądowych na terenie Niemiec.

Pawo socjalne

Mój zakres usług w dziedzinie niemieckiego prawa socjalnego obejmuje udzielanie pomocy prawnej, porad, wyjaśnień i konsultacji, w tym:

 • zasiłek dla bezrobotnych.
 • ALG II (znany jako Hartz IV).
 • zasiłek mieszkaniowy.
 • Zasiłki dla osób z niskim dochodem.
 • dodatek na dzieci.
 • ubezpieczenie zdrowotne.
 • ubezpieczenie pielęgnacyjne.
 • ubezpieczenie emerytalne.

Prawo rodzinne

Mój zakres usług w dziedzinie niemieckiego prawa rodzinnego obejmuje udzielanie pomocy prawnej, porad, wyjaśnień i konsultacji, w tym:

 • Spraw między małżonkami (rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, ustrój majątkowy małżeński, podział majątku dorobkowego).
 • Spraw pomiędzy rodzicami a dziećmi (pochodzenie dziecka, przysposobienie, władza rodzicielska, ustalenie kontaktów z dziećmi).
 • Obowiązku alimentacyjnego (ustalenie, zmiana, uchylenie obowiązku alimentacyjnego).
 • Roszczenia emerytalne i rentowe.
 • reprezentacja przed sądami na terenie niemiec.

Opiekuństwo prawne nad osobami ubezwłasnowolnionymi

Mój zakres usług w dziedzinie opekuństwa nad osobami chorymi obejmuje udzielanie pomocy prawnej, porad, wyjaśnień i konsultacji, w tym:

 • Reprezentacja prawna osób częściowo, lub całkowicie Ubezwłasnowolnionych.
 • Kierowanie osób ubezwłasnowolnionych do domów opieki specjalistycznej.
 • Podejmowanie czynności prawnych w imieniu osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.
 • Zarządzanie majątkiem.

Prawo najmu

Mój zakres usług w dziedzinie prawa najmu obejmuje udzielanie pomocy prawnej, porad, wyjaśnień i konsultacji, w tym:

 • umowy najmu.
 • koszty użytkowe.
 • wypowiedzenie najmu i okresy wypowiedzenia.
 • hałas spowodowany budową.
 • wady i defekty w mieszkaniu.
 • kaucja przy wynajmie mieszkania.
 • zakwestionowanie umowy najmu.
 • skarga eksmisyjna.
 • podwyżka czynszu.
>
XNie pokazuj tego powiadomieniaWażne: Użytkowanie strony WWW oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej w Impressum.